Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka proglašen je 1985. god. i sedmi je nacionalni park u Hrvatskoj. Smješten je na području Šibensko-kninske županije i obuhvaća površinu od 109 km2 najljepšeg toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole. Nacionalnim parkom proglašen je 1985. god. i sedmi je u Hrvatskoj, dok su pojedini dijelovi rijeke Krke zaštićeni od 1948. godine. S potopljenim dijelom ušća Krka je duga oko 72,5 km i po dužini je 22. rijeka u Hrvatskoj. Izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistočno od Knina. Sa sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 242 m, Krka je prirodni i krški fenomen. Sedreni slapovi rijeke Krke temeljni su fenomen ove rijeke.

Nacionalni park Krka proglašen je 1985. god. i sedmi je nacionalni park u Hrvatskoj.

Nacionalni park je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. Namjena mu je prije svega znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna, a zbog posjetitelja postoje i turističke djelatnosti.

Nacionalni park Krka smješten je na području Šibensko-kninske županije i obuhvaća površinu od 109 km2 najljepšeg toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole. Nacionalnim parkom proglašen je 1985. god. i sedmi je u Hrvatskoj, dok su pojedini dijelovi rijeke Krke zaštićeni od 1948. godine.

S potopljenim dijelom ušća Krka je duga oko 72,5 km i po dužini je 22. rijeka u Hrvatskoj. Izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistočno od Knina. Sa sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 242 m, Krka je prirodni i krški fenomen. Sedreni slapovi rijeke Krke temeljni su fenomen ove rijeke.

Nacionalni park Krka otvoren je za posjetitelje tijekom cijele godine i moguće ga je obilaziti vodenim putem, kolnim cestama i pješačkim stazama.

Najposjećeniji dijelovi NP Krka su Skradinski buk i Roški slap. Skradinski buk je jedna od najpoznatijih hrvatskij prirodnih ljepota, a čine ga sedrene kaskade, otoci i jezera.

Vremenska prognoza za Šibenik

Prognoza vremena za Šibenik
Srijeda
19.06.2024
Prognoza vremena za Šibenik
Četvrtak
20.06.2024
Prognoza vremena za Šibenik
Petak
21.06.2024
Prognoza vremena za Šibenik
Subota
22.06.2024
Prognoza vremena za Šibenik
Nedjelja
23.06.2024
Prognoza vremena za Šibenik
Ponedjeljak
24.06.2024
Prognoza vremena za Šibenik
Utorak
25.06.2024
Prognoza vremena za Šibenik
Srijeda
26.06.2024